Souhlas se zpracováním osobních údajů

 

1. Zaškrtnutím políčka před odesláním registrace ve smyslu ust. § 5 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále též jako „zákon o ochraně osobních údajů“), a v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“), udělujete souhlas správci osobních údajů, kterým je Junák – český skaut, okres Praha 2, z. s., se sídlem Bělehradská 449/51, Vinohrady, 120 00 Praha, IČ: 00552798, zapsanému ve veřejném rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl L, vložka 38365 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu Nařízení zpracovávala tyto osobní údaje:

 • – jméno a příjmení,
 • – datum narození,
 • – e-mail,
 • – telefonní číslo.

2. Jméno, příjmení, název datum narození, telefonní číslo a e-mail je možné zpracovat na základě Vámi uděleného souhlasu a je nutné zpracovat za účelem:

 • – registrace na seminář Trignis 2019,
 • – zasílání informací o akcích pořádaných Odborem duchovní výchovy Junáka a lesní školou Protos.

Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu 5 let.

3. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu na emailovou adresu Správce: trignis@skaut.cz.

4. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:

 • – vzít souhlas kdykoliv zpět,
 • – požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, žádat si kopii těchto údajů,
 • – vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
 • – požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
 • – na přenositelnost údajů,
 • – podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo se obrátit na soud.

5. Jako subjekt údajů prohlašuji, že jsem si vědom(a) svých práv podle ust. § 12 a § 21 zákona o ochraně osobních údajů a svých práv podle Nařízení.

6. Prohlašuji, že všechny poskytnuté údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně.
Správce prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění účelu a zpracovávat je bude pouze v souladu s účelem, k němuž byly shromážděny.

7. Tento souhlas je svobodný a vědomý projev vůle subjektu údajů, jehož obsahem je svolení subjektu údajů se zpracováním osobních údajů.