Skautský metodický seminář

k 80. výročí založení Odboru duchovní výchovy Junáka

pořádá ODV a LŠ PROTOS – pod záštitou ORJ Praha 2

seminář Trignis víkend 1. – 3. března 2019

seminář Trignis Salesiánské divadlo, Praha – Kobylisy

Přihlaš se!

Program:

  • volitelné programy, workshopy pro pomoc vedoucím oddílů

  • přednášky zajímavých osobností, diskuse

  • velký koncert, film s komentářem režiséra

  • duchovní program pro křesťany i nekřesťany

  • řada doprovodných akcí

Více o programu

Trignis znamená "troj-oheň". Pro nás jsou to tři základní principy skautingu, které osvěcují naši skautskou cestu a směrují ji k životu ve službě Lásce. Oheň je symbolem duchovního života už tisíce let. Je nejen krásný, svítí i hřeje a svou neustálou proměnlivostí ukazuje dynamiku života. Současně spojuje viditelné s neviditelným, což je právě přesným vyjádřením duchovního života v našem světě. Dřevo, které oheň živí, jiskra, která mu dává popud – a neviditelný kyslík, bez něhož by vůbec nevznikl. A samozřejmě: společenství těch, kteří se kolem ohně scházejí.

Odbor duchovní výchovy Junáka, který je dědicem Odboru duchovní služby, už mnoho let různým způsobem nabízí těm, kteří se věnují skautské výchově i vzdělávání činovníků, svou podporu: Pořádá 4kurz, duchovní obnovy, lesní školu Protos, programy na Elixíru, ObRoku či Scoutfestu, zprostředkovává účast na mezinárodních akcích, ve spolupráci se Skautským institutem zajišťuje semináře Hledání 1. principu a pravidelná debatní setkání.

Nyní tedy po dohodě s ORJ Praha 2 přicházíme s další nabídkou: víkend plný skautské inspirace, setkání s osobnostmi skautského i veřejného života, možnost aktivně přispět k hledání nových cest duchovního rozvoje, kvalitní vzdělávací i kulturní programy. Zváni jsou všichni, kterým leží na srdci kvalita českého skautingu i jeho přesah do života naší společnosti a současně se chtějí setkat s lidmi podobného zájmu.

Jiří Zajíc – Edy